#Sangamam20 – திட்டமிடு வெற்றி தொடு – 9th Annual Virtual Conference

PMI Chennai Chapter cordially invites you all to one of the world’s largest project management virtual conference exclusively in Tamil language. 11-12, Dec 2020, 10AM to 1PM.  Theme: Plan and Succeed / திட்டமிடு வெற்றி தொடு. For more details, Please visit our Conference page.

PMP Refresher – 1 day session – 15 Nov, 9AM to 5:30PM

PMICC is conducting 1 day virtual session on PMP Refresher based on PMBOK 6th edition, on 15th Nov 2020. 9AM to 5:30PM.  Email us, to reserve your seat: vpcertification@pmi-chennai.org or call +91 9940039586.

ACP & Beyond – Training session – 28th, 29th Nov and 5th Dec

PMICC is conducting 3-day training program on ACP & Beyond, from 9AM to 6PM on 28th, 29th Nov and 5th Dec 2020.  Click for more details and to register, please email vpcertification@pmi-chennai.org or call at +91 9940039586

Thittamidu Vetri thodu – A Book written by PMI Chennai Chapter Members

This book is for the children of age group 8 to 16 years to enable them to understand the concepts of Project Management in Tamil Language.  Click to know more details.

Disciplined Agile Book is here to download Free!

Great News!! Disciplined Agile’s book “Choose your WoW” is available for free to all PMI Members.
Click here to  download and Happy reading!

 

PMI is committed to the safety and well-being of our global community

PMI designated a Crisis Task Force that is continuously monitoring the situation arising from coronavirus (COVID-19) daily. Click for Covid-19 updates from PMI

PMP exam change postponed until 2 January 2021

Current PMP exam extended until 31 December 2020.  Postponed the launch of the new exam until 2 January 2021.

 • #Sangamam20 – Welcome you all to our 9th Annual Conference exclusively in Tamil language
  • #SANGAMAM20

   திட்டமிடு! வெற்றி தொடு!

   நிகழ்வைப் பற்றி:

   திட்ட மேலாண்மை நிறுவனத்தின் சென்னை கிளை, தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் மிகப்பெரிய திட்ட மேலாண்மை இணையவழி மாநாடான #சங்கமம்20க்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது.

   இது எங்களின் 9 ஆவது வருடாந்திர மாநாடாகும். இந்த வருடம் முதல் முறையாக, தமிழில் இந்த மாநாட்டை நடத்த முயற்சிக்கிறோம். தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலுள்ள பயனாளர்களுக்கும், ஆர்வலர்களுக்கும், தொண்டு ஊழியர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் மாணவர்களுக்கும் திட்ட மேலாண்மையின் நன்மைகளையும், பலன்களையும் கொண்டு சேர்ப்பதே இதன் நோக்கம்.

   திட்ட மேலாண்மையைப் பற்றி அறிய மொழி ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக, எங்களின் முதல் முயற்சியாக “திட்டமிடு! வெற்றி தொடு!” என்ற புத்தகத்தை இந்த ஆணடு வெளியிட்டோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த மாநாடும் அதே தலைப்பைக் கொண்டு நடைபெறும்.

   இது ஒரு இணையவழி நிகழ்வாக டிசம்பர் 11th மற்றும் 12th, 2020 (வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில்) நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

   வரும் நாட்களில் இந்த மாநாட்டைப் பற்றி இன்னும் பல தகவல்களை உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமும். சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமும் தெரிவிக்கிறோம்.

   வாழ்க்கையில் நாம் செய்யும் எந்தவொரு பணியிலும் திட்டமிடல் ஒரு முக்கியமான படியாகும். இந்த மாநாட்டை உலகுக்கே ஒரு முன்மாதிரி மாநாடாக ஆக்க நாங்கள் திட்டமிட்டு உழைத்து வருகிறோம். உங்களின் ஆதரவுடன் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். எங்களின் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் நீங்கள் அளிக்கும் ஆதரவே எங்களின் உந்து சக்தி. எப்போதும் போல இந்த முயற்சிக்கும் உங்களின் ஆதரவை வேண்டுகிறோம்.

   மகிழ்ச்சி?

   About the event:

   PMI Chennai Chapter cordially invites you to #Sangamam20 (9th Annual Conference), the world’s largest project management Tamil conference (virtual).

   Planning is an important step in any task we do in our life and language should not to be a barrier to learning about project management. Our first attempt was releasing project management book in Tamil titled “Thittamidu Vettri Thodu” earlier this year.

   In continuation of that endeavor, for the first time we are conducting this conference in Tamil. The aim is to take knowledge and benefits of project management to Tamil speaking Project Managers, activists, charities, teachers and students located across Tamil Nadu.

   The theme of the conference is Plan and Succeed (திட்டமிடு வெற்றி தொடு). #Sangamam20 is scheduled to be held on December 11th and 12th, 2020 (Friday & Saturday), as “Virtual Event”. The conference will host eminent speakers who can deliver the essence of Project Management in Tamil.

   Members of Project Management Institute (PMI) who are holding PMI Credentials will be awarded 6 PDUs for attending this event. You will get more information on the conference in coming days via mail and social media links.

   We are putting our best efforts to make this conference a unique, special and fruitful for all the delegates. Your support for our every endeavor is our driving force and looking forward to your participation in #Sangamam20.

   Cheers?


   Hurry up!
   Book your seat to listen & learn from prominent speakers at #Sangamam20

    

   For more details,
   please visit http://pmichennai.org/sangamam/ 

 • Professional Development Series for Leaders and Project Professionals – 1 Day Workshop
  • 1 Day Live Online Workshop

   Greetings from Chennai Chapter!

   PMI Chennai Chapter is excited to unveil the professional development series for leaders and project professionals. The first program in this series, titled “Get to the heart of the matter” is a brand-new 1 day live online workshop on Emotional Intelligence and Mindfulness, tailor-made exclusively for leaders and project management professionals. This program is offered by PMI Chennai Chapter in partnership with Inroads Leadership Development.

   Do not miss this opportunity to learn from the expert!

   Block your timings:

   On Sat, 31st Oct – from 09:30 am to 7:00 pm Chapter Members: Rs 2000 + GST (8 PDUs will be provided) Non-members: Rs 2500+ GST

   Please click to register for this program:

   Register
   About the Program “Get to the heart of the matter” is a one-day fun, interactive and engaging workshop on Emotional Intelligence and Mindfulness.

   A total of 8 hours

   3 modules –

   • Module 1 – Manage your emotions (2.5 hours)
   • Module 2 – Embrace Empathy (2.5 hours)
   • Module 3 – Build Deeper Relationship (3 hours)
   • Highly immersive and activity based
   • Certificate will be awarded by PMI Chennai Chapter
   • A complimentary “Ask me anything’ session to be conducted after a fortnight.
   Objectives

   1. Build self-awareness and being mindful about one’s states in order to lead more effectively
   2. Build empathy to better understand bosses, team members, employees and customers thereby enhancing performance and reducing conflict
   3. Build deeper relationships in both personal and professional level to become expert persuaders and team players, good coaches and mentors and eventually lead more fulfilling lives.
   Benefits

   • Manage difficult situations successfully 
   • Improve quality of decision making
   • Inculcate mindfulness and meditation in daily lives
   • Build empathy skills to create deeper relationships
   • Continue working calmly even under pressure
   • Be a better listener
   Expert Trainer – Mr. Suman Ghose

   Mr. Suman Ghose holds an undergraduate degree from Indian Institute of Technology, Kharagpur and an MBA from Indian Institute of Management, Bangalore. As cofounder of Inroads Leadership Development, Suman has coached and trained numerous middle to senior management people and executive leadership. Suman is a coach and trainer for the World Health Organisation, part of the United Nations. Suman is coauthor of a best-selling book on Emotional Intelligence namely “From Command to Empathy – Using EQ in the age of Disruption”. It is published by HarperCollins and has featured in the Amazon Best Reads list.

   This is a live workshop and the sessions will not be recorded


   Workshop Brochure
   Thanks & RegardsVijay Narayanan  PMP,

   Vice President –  Professional Development PMI Chennai Chapter

   Email: vpprofessionaldevelopment@pmi-chennai.org

   Mobile : +91 9940438413

   Connect with us on Social Media!

   Facebook
   Twitter
   LinkedIn
   Email
   Website
 • Thittamidu Vetri Thodu – A Book in Tamil language on Project Management as a Life Skill for 7+ Grader
  • Greetings from Chennai Chapter!

   Since 2018 our chapter has embarked on a journey to educate Project Management as a Life Skill to students of grade 7 and above. We had been doing this by partnering with a NGO from Chennai. We have been successful in conducting around 20 sessions at various Government High schools in and around Chennai making a positive impact to over 600 students. This has been achieved with the help of our Chapter Volunteers who spent their valuable time despite their busy schedules to take these sessions.

   Thittamidu Vetri Thodu - Link to get the book
   Scan this QR Code using your mobile, to get the book from Amazon Kindle.

   Inception:

   On November 2019 just after our Sangamam 2019 conference, our chapter President Syed and Past President Prasanna convened and proposed that we create a Project Management book in தமிழ் (Tamil) which targets young minds which will be our contribution to the society. There are not many books in Project Management in Tamil which target young readers. The Chapter board agreed to this idea and our Past President Prasanna was put in charge of this Project and thus this project was born. We wanted to have the book ready for publishing before the end of 2019 and wanted to publish it before Pongal (Mid-January) of 2020.

   The Journey:

   Prasanna immediately tasked with forming the team reached out to our Chapter Volunteers, we also put up a VRMS opportunity and received applications from all interested volunteers. Within a week the core team was formed and we kick started the project, this was done virtually. Many members of this team had experience in taking sessions for students and held a PMP / ACP certification and almost all of them worked as Project Managers at different levels at their respective organizations.

   The Team

                            Contributors List

   The team was tasked to complete the content within a Month so we could engage the publisher for designing and publishing the book. It wasn’t an easy task since we cannot literally translate the PMBoK for 7th graders to read and understand. The project was kick started virtually with the distributed team on Dec 2019. We had one face to face meeting after a few weeks of commencing the work. This project also adopted all formal project management practices (WBS, progress review meetings, Trello Kanban board, status matrix, design standards, content guidelines, review checklists, wireframes for page layouts, configuration management, infographics for status reporting and what not?!). The shorter duration of the project was not an excuse to exempt us from following the best practices.

   This is a team of seasoned volunteers who had already gone through the “forming, storming, norming, and performing” stages and could collaborate in a harmonious rhythm. Each one of them volunteered for their love for mother tongue, passion for project management above all doing something good for the future generation. It was a cross-functional team leveraging the competencies of people from all disciplines (designer, content creator, subject matter reviewer, language expert, publisher, communication strategists and social media marketing specialists). Those who do not have Tamil as mother tongue also contributed in some significant way (Google helps).

   It was a great realization that many of us fumbled to write a few lines in our own mother tongue having lost day to day touch in writing for some decades now.  The project team also engaged with the whole PMI members fraternity through social media in selecting a book title and cover page design.

   The approach of the book was to use a single case study to elaborate on the knowledge areas and process groups succinctly.  If you happen to read the book, it will give you an impression as if it was written by an author than a team. The salient features included colorful and meaningful pictures, do you know facts relevant to the chapters, a touch of literature with appropriate reference from Thirukural (a 2000 year old Tamil Literature) and PM Fundas translated in Tamil (Thank you PMI India for providing us with the Art Work), etc. It was a fine balance of creativity and consistency, giving the right freedom of thoughts to the contributors. Even debut volunteers can be free of anxiety to perform for there are always mentoring hands around (at times in excess also).

   By the end of December the content was ready. The selection of publisher happened in parallel to content creation and by the time the content was ready, publisher had completed his typesetting. He had also initiated the process for ISBN. When the Kindle version was released, the team was delighted that their efforts turned into a meaningful outcome. The print edition got delayed due to the pandemic. The printing of the book was supposed to happen in March but the unforeseen circumstances delayed it. Finally in June had the printed copies.

   What We Achieved:

   The picture speaks for itself! It is a moment of pride for all our chapter members. By publishing this book we have etched our Chapter’s name in history which each of the member can be proud off.
   The foreword was written by veteran scholar Kalaimamani Thiru. Solomon Pappaiah which is also a blessing for us.

   We offer free books to educational institutions who want to have this book. All they need to do is reach out to the Chapter Board and give a few details so we can give them the free copies. The book is available for purchase on Amazon India.

   This is only the start for our success journey.  We will work together to make this book available and useful for all Tamil medium students and prove that language should not be the barrier for someone to learn good things.

   Together We Can!

   Buy HERE !
   If you wish to purchase in bulk (5 books or more) please email us at liaison@pmi-chennai.org
 • Imparting Project Management at Government Schools
  • PMIEF(R)_RGB

   Our liaison addressed to 60+ students (9th & 10th grade) of puvalur village, Government Higher Secondary School. This is located 20 kms away from Trichy and 320 kms from Chennai.

   In that session he talked about how project management will help them for their future/career and how they can use as a life skill.

   Used their School water tank construction as an example for the project.

 • Teaching life skills – 18th February 2018
  • PMIEF(R)_RGB

   This month we got opportunity to collaborate with Ankur ( Life Skill Foundation ), They are teaching life skills to Children and Adults. On Feb 17th, Our liaison Visukumar Gopal addressed participants about how project management can be used as a Life Skill.

   PMI Chennai Chapter Secretary Mr. Sriram Ragavan also joined with liaison and helped in sharing the details about PMIEF during networking session.

   We are going to have interlock session between Ankur Leadership and Chennai Chapter Leadership to take it forward and plan for future sessions.

 • Our collaboration with AVTAR for Project Puthri – January 2018
  • PMIEF(R)_RGB

   In this new year PMI Chennai Chapter collaborated with AVTAR for Project Puthri.

   AVTAR is a Human Capital Public Charitable Trust. Through project puthri provided employability guidance and career awareness to underprivileged girl children. The main focus behind this project was to direct India’s underprivileged daughters to choose educational courses and career paths from a variety of options that will help them to move up from below poverty line. PMI Chennai Chapter Board Members and Volunteers participated collectively for this great cause.

   On the day of the event 1000+ young girls (from 8th to 12th standard) from about a hundred Corporation / Government / Missionary / Trust / Municipality schools across Chennai. They accompanied by their teachers, along with volunteers from PUTHRI fraternity. It was an interactive conference session where experts and youth icons shared information on how educated young girls can be the fulcrum of support and sustenance for their families.

   Here enclosed the photos and videos of this event, we displayed various posters of PMIEF and explained how project management as a life skill which they need to learn in the early stages of their life.

   PMIef imparting project management to school students

   PMIef imparting project management to school students

   PMICC team who contributed to PMIef

 • Efforts for Social Good – August 2017
  • PMIEF(R)_RGB

   This month initiated to reach out the college students in Tamilnadu, then learned about MMA (Madras Management Association) Student Chapters through my contacts in many colleges. With the help of MMA folks conducted totally four awareness sessions and reached to 560+ management students in the following colleges.

   These colleges are from tier2 and tier3 cities of Tamilnadu (Karur, Erode, Thiruchengode and Kadalur), Educators also interested to promote project management in their institutes.

   Date: 18th Aug 2017 / Time: 10 AM to 12 Noon / No of Attendees: 160+
   College Name: M.Kumarasamy College of Engineering

   PMIef at M.Kumarasamy College of Engineering

   Date: 18th Aug 2017 / Time: 3 PM to 4:30 PM / No of Attendees: 170+
   College Name: Kongu Engineering College

   PMIef at Kongu Engineering College

   Date: 19th Aug 2017 / Time: 10 AM to 12 Noon / No of Attendees: 180+
   College Name: Vivekanandha Institute of Information and Management Studies

   PMIef at Vivekanandha Institute of Information and Management Studies

   Date: 30th Aug 2017 / Time: 10:30 AM to 12:30 PM / No of Attendees: 50+
   College Name: CK College of Engineering and Technology

   PMIef at CK College of Engineering and Technology

   Few more colleges agreed to have the awareness session in coming months, will keep you updated on these efforts. Vivekananda College for Women, Thiruchengode agreed to have Faculty Development Program in next 2 months. Based on PMI Chennai Chapter volunteers’ availability, we will organize this program and plan to complete on or before 30th Nov 2017.

 • Contribution to PMIef
  • PMIEF(R)_RGB

   The PMI Chennai Chapter is passionate about giving back to their members and their community through efforts to leverage project management for social good®. PMI Chennai Chapter maintains a close relationship with the PMI Educational Foundation and encourages you to learn more about the PMI Educational Foundation at www.pmief.org.

   Visukumar Gopal is the PMIEF Liaison, and as such, serves as a vital communications and activities link between the PMI Educational Foundation and the PMI Chennai Chapter. As such, Visukumar Gopal is knowledgeable about PMIEF initiatives and resources. Please reach out to Visukumar Gopal at liaison@pmi-chennai.org with questions about getting volunteering or learning more about the PMIEF.

   PMIEF strives to magnify the power of Non‐profits and Non‐Governmental Organizations (NGOs) in delivering their missions through the application of project management. For more details:

   https://pmief.org/our-purpose/pm-capable-nonprofits-and-ngos

   PMIEF seeks to change the way children learn, live and plan for the future through knowledge and application of project management. For more details:

   https://pmief.org/our-purpose/pm-knowledgeable-youth

   PMIEF is building a better-prepared workforce through academic and professional development scholarships as well as student and professional awards. For more details:

   https://pmief.org/our-purpose/pm-ready-workforce

News and Events